Nákupní košík
Košík je prázdný
 

Obchodní podmínky

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Refan-parfemy jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny Flakony.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

B. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetové prodejny Flakony.cz a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu.

3. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když se závada projevila před transportem.

 

C. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou") - má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

D. Poštovné a balné

Volba poštovného a balného je součástí procesu dokončování objednávky.

Česká pošta - dobírka: Zboží uhradíte při převzetí. Zboží balíme tak, aby se při manipulaci s balíkem nepoškodilo, případně zasíláme balík jako křehký.

Česká pošta - platba předem:  Zboží bude ve smyslu Obchodních podmínek vyexpedované po připsání fakturované částky ve prospěch našeho účtu. Číslo bankovního účtu a variabilný symbol obsahuje email potvrzujíci objednávku. Prosím počkejte ještě na potvrzení, že je zboží na skladě.

Česká pošta - Obchodní balík: Zboží uhradíte při převzetí. Podle reklamních materiálů Pošty, by mělo být zboží doručeno druhý den po podání zásilky. Zboží balíme tak, aby se při manipulaci s balíkem nepoškodilo, případně zasíláme balík jako křehký.

Česká pošta - SLOVENSKO 250,- Kč.- platba předem bankovním převodem. Zboží balíme tak, aby se při manipulaci s balíkem nepoškodilo, případně zasíláme balík jako křehký.

 

E. Garantujeme vám možnost vrácení peněz nebo výměny zboží.

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete ho bez udání důvodu vrátit nepoškozené do 14 dnů od převzetí zásilky nazpět a my vám během 14 pracovních dní vrátíme vaše peníze nebo vyměníme zboží za jiné.

Zboží zasílejte zpět na adresu provozovny: Petr Vaňkát - REFAN, Vančurova 717, Nýrsko 340 22 - prostřednictvím České pošty bez dobírky.

 

F. Nevyzvednutí dobírky

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb.) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude expedovaná objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude v každém případě požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (smluvní pokuta) ve výši 100,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši.

 

G. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.<